KLACHTENPROCEDURE

Goede zorg | In gesprek

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over iets, of vragen heeft over de geboden zorg.
In veel gevallen leidt een gesprek met uw therapeut hierover tot een oplossing. Als u behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Hij / zij heeft een luisterend oor en is in staat uw eventuele vragen te beantwoorden. Wilt u contact met onze vertrouwenspersoon? Belt of mailt u dan met het bureau van de vereniging.

Melding van incident / klacht

Uw therapeut is door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om anoniem een incident / klacht te melden bij ons als beroepsvereniging. De bedoeling hiervan is, dat van situaties wordt geleerd en dat de zorg hierdoor wordt verbeterd. Met het melden van uw klacht draagt u hieraan bij en wellicht is dat voor u voldoende.

Klachtenfunctionaris

Mocht u er met uw therapeut niet uit kunnen komen of het gesprek met de vertrouwenspersoon is voor u onvoldoende geweest, dan kunt u overwegen om verdere stappen te ondernemen. U kunt dan de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij / zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Klachtenfunctionaris, mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pas als na de bemiddeling van de klachtenfunctionaris er geen passende oplossing is gekomen, dan is er sprake van een geschil. Uw GZ-Haptotherapeut is aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz.

Commissie van Toezicht

De mogelijk volgende stap zou kunnen zijn dat u terecht komt bij De Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Dit is een commissie die bestaat uit vijf leden: een onafhankelijke voorzitter (jurist), een onafhankelijke secretaris (jurist) en drie (senior) GZ-Haptotherapeuten. Deze commissie toetst de handelwijze van de GZ-Haptotherapeut aan de Beroepscode GZ-Haptotherapeut en de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie zal de klacht onderzoeken en deze ongegrond of gegrond verklaren, al dan niet met het opleggen van een maatregel.

Voor de behandeling van uw klacht bij de commissie wordt aan u vooraf een bedrag van € 115,00 in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, wordt dit bedrag aan u terugbetaald. U kunt uw klacht bij deze commissie uitsluitend schriftelijk indienen op onderstaand adres.

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
p/a DingemansVanderKind
Mr J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam

Beroepscode GZ-Haptotherapeut
Reglement Commissie van Toezicht voor de haptotherapie
Reglement Stichting Zorggeschil

 

Contactgegevens

Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson | Eerste Weteringdwarsstraat 2 (hoek Spiegelgracht) bel 4.01 | 1017 TN | Amsterdam | T: 06 57 64 00 51 

Privacyverklaring | Klachtenprocedure

Log in