Privacy statement Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson

Inleiding

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij, Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson uw contactgegevens, persoonlijke gegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en wij beveiligen uw gegevens tegen inbreuk door derden. Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt. In het onderstaande privacy statement van Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson staat vermeld waarom en op welke wijze er persoonsgegevens door ons worden verwerkt.
Wij vragen u dan ook om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Naam praktijk

Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson is aanbieder van Haptotherapeutische begeleiding.
Eerste Weteringdwarsstraat 2 (unit 4.01 / 4e etage)
1017 TN Amsterdam
T: 06 57 64 00 51
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bernardsamson.nl
K.v.K. 50479687

2. Uw persoonsgegevens betreffen:
 • Voornaam + achternaam en geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Medische gegevens
3. Doel verwerkingen

Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de medische zorg.
 • Voor het u toesturen van facturen via Exact online.
 • Voor het sturen van vakinhoudelijk informatie middels rapportages na verkrijging van uw toestemming.
 • Voor het toesturen van een (digitale) nieuwbrief na verkrijging van uw toestemming.
4. Verstrekken aan derden

Persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van de (digitale) nieuwsbrief of (vak)inhoudelijk informatie, de facturen of anderszins. Wanneer persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt ervoor gezorgd dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en na verkrijging van uw toestemming.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, wisselen wij gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, psychologen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en na verkrijging van uw toestemming.
Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken van administratieve en financiële aard.
De ICT-leverancier draagt zorg voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Met de leverancier zijn duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging middels een verwerkersovereenkomst. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Minderjarigen (tot 16 jaar) nemen wij alleen in behandeling met schriftelijke toestemming van een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Uw AVG-privacyrechten:

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet juist zijn, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). U heeft recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, direct aan een andere partij.
Indien u inzage in uw dossier wenst, dan kunt u dit aanvragen per mail. U dient zich voor inzage te kunnen legitimeren. Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail aan uw inzageverzoek voldoen.
Als persoonlijke gegevens worden verzameld, kan de persoon in kwestie laten weten dat het niet wordt toegestaan dat gegevens worden gebruikt. Dit kan telefonisch via 06 57 64 00 51 of per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De aanvrager dient zich te kunnen legitimeren middels een handtekening en een uniek ip-adres. Wanneer de aanvrager contact opneemt voor iemand die niet meer wilsbekwaam is, dient een wilsverklaring getoond te kunnen worden. Wanneer de aanvrager contact opneemt over een overleden persoon dan dient een kopie van een overlijdensakte overlegd te kunnen worden.

6. Klachten over de verwerking

Bij een klacht over de verwerking van persoonsgegevens dient u contact op te nemen met Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson om deze klacht kenbaar te maken via:
T: 06 57 64 00 51 of E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mocht de klacht naar uw mening niet goed worden opgepakt, dan kan u een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgevens (AP)
T: 0900-2001201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson / Gremitch Training & Coaching
Eerste Weteringdwarsstraat 2 (unit 4.01 / 4e etage)
1017 TN Amsterdam
T: 06 57 64 00 51
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bernardsamson.nl
K.v.K. 50479687

 

 

Contactgegevens

Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson | Eerste Weteringdwarsstraat 2 (hoek Spiegelgracht) bel 4.01 | 1017 TN | Amsterdam | T: 06 57 64 00 51 

Privacyverklaring | Klachtenprocedure

Log in