Wat is haptotherapie

De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap "haptonomie", een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft. De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen doen we allemaal op in ons leven in het contact met onze omgeving.

Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. De mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel - een persoon - waarbij lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet als los staan van elkaar.

De haptotherapeut is gericht op de eigen vermogens van de patiënt, hem / haar bewust te laten zijn van zichzelf, van wat hij /zij kan en wil en daarnaar te handelen. Hoe meer ons gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker we ons bewegen, hoe belastbaarder, mobieler en vitaler we zijn. Dat leidt veelal weer tot het beter kunnen omgaan met zichzelf, de omgeving en situaties. En het kan zelfs ook leiden tot een afname van bepaalde klachten en / of problemen, bijvoorbeeld doordat emotionele en fysieke blokkeringen loskomen, herkend worden en verwerkt.

Haptotherapie... Van Denken naar Voelen

Haptotherapie... Van Denken naar Voelen

Cliënten vertrouwen vaak meer op wat zij denken dan op wat zij voelen. Wanneer iets lichamelijk gevoeld wordt, wil men dat met logica kunnen verklaren en begrijpen; daaraan wordt zekerheid ontleend. Als haptotherapeut begeleid ik cliënten tijdens hun innerlijke ontdekkingstocht door hun gevoel.
Meer inhoudelijke informatie over haptotherapie treft u aan op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH.

Lees meer

Wat is haptotherapie

Wat is haptotherapie

De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap "haptonomie", een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft. De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen doen we allemaal op in ons leven in het contact met onze omgeving.

Lees meer

De behandelwijze van de GZ Haptotherapeut

De behandelwijze van de GZ Haptotherapeut

De eerste afspraak bestaat onder meer uit een gesprek over ervaringsgerichte situaties, waarin het contact en beleving van het contact voorop staan. Ook wordt de hulpvraag besproken. Als haptotherapie passend is bij de hulpvraag van de cliënt / patiënt, zal deze in de eerste drie sessies ervaringen opdoen met de uitgangspunten van de haptotherapie, de persoon en werkwijze van de GZ-Haptotherapeut, de eigen vermogens van de tast, zijn / haar contactuele vermogens, de samenhang tussen het omgaan met zichzelf en anderen en hoe dat wordt ervaren in de lichamelijkheid.

Lees meer

Wanneer Haptotherapie?

Wanneer Haptotherapie?

Herkent u dit?

In uw hoofd en niet in uw lijf? Moeite met grenzen stellen? Gevoelens van minderwaardigheid? Problemen met acceptatie van verlies, trauma, ziekte of handicap? Burn-out, stress, overbelasting? Lichamelijke (onverklaarde) klachten?

Lees meer

Download Folders Haptotherapie

Gratis introductie 3 fasen meditatie training Bernard Samson

Introductie 3 fasen meditatie training

  • Introductie 3 Fasen Meditatie

Contactgegevens

Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson | Eerste Weteringdwarsstraat 2 (hoek Spiegelgracht) bel 4.01 | 1017 TN | Amsterdam | T: 06 57 64 00 51 

Privacyverklaring | Klachtenprocedure

Log in