Wanneer Haptotherapie?

Herkent u dit?

In uw hoofd en niet in uw lijf? Moeite met grenzen stellen? Gevoelens van minderwaardigheid? Problemen met acceptatie van verlies, trauma, ziekte of handicap? Burn-out, stress, overbelasting? Lichamelijke (onverklaarde) klachten?

 

Haptotherapie kan ondersteuning bieden bij de onderstaande indicaties:

 • Gestagneerde ontwikkeling. Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt.
 • Moeilijkheden met herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel)
 • Problemen met intimiteit en nabijheidRelationele problemen
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase. Bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of van volwassenheid naar middelbare leeftijd.
 • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in eigen kunnen ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn out.
 • Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicaps.
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak. Hyperventilatie wordt veelal geclassificeerd als ademhalingsprobleem, maar kan ook een buikprobleem zijn. Als er om wat voor psychologische reden dan ook
 • sprake is van een gespannen en ingehouden buik, bestaat de mogelijkheid dat er een verkeerd adempatroon ontstaat en een normale buikademhaling niet meer mogelijk is. Haptotherapie is dan een mogelijke route om te (her)ontdekken en aan den lijve te ervaren hoe met een ontspannen buik als vanzelf weer een normaal adempatroon ontstaat.
 • Eetstoornissen

Haptotherapie... Van Denken naar Voelen

Haptotherapie... Van Denken naar Voelen

Cliënten vertrouwen vaak meer op wat zij denken dan op wat zij voelen. Wanneer iets lichamelijk gevoeld wordt, wil men dat met logica kunnen verklaren en begrijpen; daaraan wordt zekerheid ontleend. Als haptotherapeut begeleid ik cliënten tijdens hun innerlijke ontdekkingstocht door hun gevoel.
Meer inhoudelijke informatie over haptotherapie treft u aan op de website van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH.

Lees meer

Wat is haptotherapie

Wat is haptotherapie

De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap "haptonomie", een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft. De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen doen we allemaal op in ons leven in het contact met onze omgeving.

Lees meer

De behandelwijze van de GZ Haptotherapeut

De behandelwijze van de GZ Haptotherapeut

De eerste afspraak bestaat onder meer uit een gesprek over ervaringsgerichte situaties, waarin het contact en beleving van het contact voorop staan. Ook wordt de hulpvraag besproken. Als haptotherapie passend is bij de hulpvraag van de cliënt / patiënt, zal deze in de eerste drie sessies ervaringen opdoen met de uitgangspunten van de haptotherapie, de persoon en werkwijze van de GZ-Haptotherapeut, de eigen vermogens van de tast, zijn / haar contactuele vermogens, de samenhang tussen het omgaan met zichzelf en anderen en hoe dat wordt ervaren in de lichamelijkheid.

Lees meer

Wanneer Haptotherapie?

Wanneer Haptotherapie?

Herkent u dit?

In uw hoofd en niet in uw lijf? Moeite met grenzen stellen? Gevoelens van minderwaardigheid? Problemen met acceptatie van verlies, trauma, ziekte of handicap? Burn-out, stress, overbelasting? Lichamelijke (onverklaarde) klachten?

Lees meer

Download Folders Haptotherapie

Gratis introductie 3 fasen meditatie training Bernard Samson

Introductie 3 fasen meditatie training

 • Introductie 3 Fasen Meditatie

Contactgegevens

Praktijk voor Haptotherapie Bernard Samson | Eerste Weteringdwarsstraat 2 (hoek Spiegelgracht) bel 4.01 | 1017 TN | Amsterdam | T: 06 57 64 00 51 

Privacyverklaring | Klachtenprocedure

Log in